παραδοχή

Να γιατί πρέπει να ομαλοποιούμε και να αγκαλιάζουμε τα λάθη

Γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε λάθη και να τα παραδεχόμαστε, ειδικά για τα παιδιά μας.