Παραδίδοντας μαθήματα οικονομίας (και διασκέδασης) στα παιδιά