παντοδύναμα παιδιά

Ποιες είναι οι επιδράσεις της εγωκεντρικής ανατροφής στα παιδιά

Το να μεγαλώνουν τα παιδιά με εγωκεντρικούς γονείς μπορεί να είναι επικίνδυνο για την ψυχική τους υγεία