παιχνίδι… με συνταγή γιατρού

Παίζοντας μαζί τους κάθε μέρα…το γιατρό κάνουμε πέρα!

Όλο και περισσότερες παιδιατρικές μελέτες εστιάζουν στα οφέλη παιχνιδιού γονέων-παιδιών…