παιχνίδι και δεξιότητες

Το καλύτερο παιχνίδι για τα παιδιά είναι η φαντασία τους

Όσο λιγότερα υλικά παιχνίδια έχει ένα παιδί τόσο πιο αποτελεσματικά θα παίζει και τόσο πιο ικανοποιημένο θα νιώθει