παιχνίδια προσποίησης

Ας φανταστούμε ότι… ο καλύτερος τρόπος να αρχίσει ένα παιχνίδι

Ή πώς η φαντασία μπορεί να γίνει ένα μοναδικό εργαλείο μάθησης και βελτίωσης δεξιοτήτων

Ας προσποιηθούμε… ή ας φανταστούμε ότι…

Ακονίζουμε τη φαντασία των παιδιών με παιχνίδια ρόλων και κυρίως παίζοντας μαζί τους