παιδική κακοποίηση και νοητική ανάπτυξη

Κακοποιητικές μορφές ή σκληρές πρακτικές στη γονική μέριμνα έχουν ως αποτέλεσμα τα παιδιά να αναπτύξουν μικρότερο εγκέφαλο

Μια μελέτη δείχνει ότι οι σκληρές πρακτικές γονικής μέριμνας στην παιδική ηλικία έχουν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη νοητική τους ανάπτυξη