παιδικά βιβλία για τα πρώτα “τι” και “γιατί”

Χίλια κι ένα «τι» και «γιατί» των παιδιών που στέλνουν τους γονείς αδιάβαστους!

«Γιατί το νερό δεν έχει χρώμα», «τι θα γίνει αν βάλω το χέρι μου στην πρίζα», «γιατί δεν μπορώ να ξαναμπώ, μαμά, στην κοιλιά σου;»