Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης – με μικρά καθημερινά μαθήματα ευγένειας

Παγκόσμια Μέρα Καλοσύνης – με μικρά καθημερινά μαθήματα ευγένειας

Το να είμαστε καλοί κι ευγενικοί δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικό