Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη

«Ενημερώσου για τους κινδύνους του Σακχαρώδους Διαβήτη, δράσε έγκαιρα»

Tο σύνθημα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη – 14 Νοεμβρίου

«Εκπαίδευση για την προστασία του αύριο» το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη
14 Νοεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη – «Εκπαίδευση για την προστασία του αύριο»

«Εκπαίδευση για την προστασία του αύριο» το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη