ο ρόλος του πατέρα

Ευθύνη και του μπαμπά να μεγαλώσει αγόρια που θα ξέρουν αύριο ως άντρες να σέβονται

Μαθαίνοντας «τρόπους» στη νέα γενιά για το πώς να φέρονται στον εαυτό τους, στους άλλους και ειδικά στις γυναίκες