οφέλη του χορού

Μένουμε σπίτι και το ρίχνουμε στον χορό!

Τιμώντας με τον πιο εκτονωτικό τρόπο τη Διεθνή Μέρα Χορού