οπτική

Το παιχνίδι μάς φέρνει στο ίδιο μήκος κύματος με το μωρό, λέει η επιστήμη

Η αλληλεπίδραση μέσω οπτικής επαφής δημιουργεί μια κοινή «γλώσσα» επικοινωνίας