ονοματίζοντας τα συναίθηματα

Από τη συναισθηματική νοημοσύνη στην ενσυναίσθηση

Αγκαλιάζοντας όλα τα συναισθήματα το παιδί μαθαίνει να τα διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά