Ολυμπιονίκες

«The Champion» – Δοκιμάστε τα όριά σας

Μια μοναδική έκθεση στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού για όλη την οικογένεια που παρατείνεται μέχρι τον Μάρτιο