οδηγίες από την πυροσβεστική υπηρεσία

Σεισμός – πάνω απ’ όλα παραμένουμε ψύχραιμοι

Μιλάμε στα παιδιά για το φυσικό αυτό φαινόμενο και τα μαθαίνουμε πώς να το αντιμετωπίζουν