νεογέννητο και θηλασμός

Μια νέα συνήθεια που διευκολύνει το θηλασμό

Μια νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι η καθυστέρηση κατά 12 ωρών του πρώτου μπάνιου του νεογνού αυξάνει τα ποσοστά αποκλειστικού θηλασμού