Μπράιγ

Καταργώντας τα προβλήματα όρασης στο παιχνίδι

Γιατί όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες όταν παίζουν