Μουσείο σχολικής εκπαίδευσης

Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα στο Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Κυριακή 26/1 στις 11.30, μια εκδήλωση για εκπαιδευτικούς αλλά και για όλη την οικογένεια