μοντερνος

Μπαλέτο: Πότε ξεκινάει ένα παιδί και ποιά τα οφέλη.

Τα παιδιά ξεκινώντας από τα τμήματα της προσχολικής ηλικίας των 3,5 ετών, μπορούν να κάνουν…