μιλώντας στο παιδί για τον φόβο

Είναι εντάξει να φοβάσαι!

Μιλώντας κι εξηγώντας στα παιδιά το συναίσθημα του φόβου