μιλώντας στα παιδιά για τα μέρη του σώματος με την επιστημονική τους ονομασία

Μειώνοντας τον κίνδυνο της παρενόχλησης

Μιλώντας στα παιδιά από μικρά και εκπαιδεύοντάς τα σωστά