μιλώντας στα παιδιά για δύσκολα θέματα

Μένουμε σπίτι… από συνειδητή επιλογή και με αίσθημα ευθύνης

Και προσπαθούμε να το κατανοήσουμε, να το αποδεχθούμε και να το εξηγήσουμε στα παιδιά μας