μηδενιζει

Η Nestlé μηδενίζει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050

Σκοπός της Nestlé είναι να ενισχύει την ποιότητα της ζωής για όλους