Με καθοδήγηση και ασφάλεια όπως στην real life προπόνηση