μετάλλαξη Όμικρον

Ποια είναι τα συμπτώματα της μετάλλαξης Όμικρον στα παιδιά;

Ποιες οι μικρές διαφορές μεταξύ των συμπτωμάτων των μεταλλάξεων Όμικρον και Δέλτα