μετάδοση κορωνοϊο και ανοιχτά σχολεία

Τα παιδιά μεταδίδουν σπάνια τον κορωνοϊό υποστηρίζουν νέες ιατρικές έρευνες

Τονίζοντας ότι τα σχολεία θα μπορούν να ανοίξουν ξανά το φθινόπωρο εάν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας