μεγαλώνοντας νήπιο

10 δραστηριότητες που παίρνουν διαστάσεις άθλου για τους γονείς ενός νηπίου

Ακόμα και τα πιο απλά πράγματα δυσκολεύουν, μπορεί να γίνουν έως και ακατόρθωτα, από τη στιγμή που γινόμαστε γονείς ενός ή περισσότερων παιδιών… Ιδιαίτερα αν αυτά τα παιδιά διανύουν την τρομερή νηπιακή ηλικία!