μαρινα γιώτη

Πώς να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την ευγνωμοσύνη

Μικρές πρακτικές καλοσύνης που χτίζουν τον χαρακτήρα των παιδιών και τα μαθαίνουν να νιώθουν και να δείχνουν ευγνωμοσύνη

Ιt’s a boy… and its’ a girl! Μια εκδήλωση όλο αγάπη και παιχνίδι!

Καλωσορίζουμε τα δίδυμα βίβλια της Μαρίνα Γιώτη σε μια εκδήλωση γιορτή!