μαθαίνω να χρησιμοποιώ το βλέμμα μου στην επικοινωνία

Η σημασία της οπτικής επαφής – μαθαίνοντας τα παιδιά να εστιάζουν

Για καλύτερη όραση, μεγαλύτερη συγκέντρωση και ισχυρότερες ανθρώπινες σχέσεις