μαθαίνουμε στα παιδιά να εστιάζουν στη χαρά

Ξεκινάμε τον Οκτώβριο τραγουδώντας μαζί με τα παιδιά

Και παίρνουμε δύναμη για να εστιάζουμε στη χαρά και στην ομορφιά της στιγμής