μαθαίνοντας τον κόσμο μέσω των αισθήσεων

Τι γεύση έχει ο κόσμος!

Όταν η αφή, η ακοή, η όραση, η γεύση και η όσφρηση γίνονται αφορμή για παιχνίδι και γνώση