μαθαίνοντας στα παιδιά να συμμετέχουν στις δουλειές του σπιτιού

Οι καλύτεροι βοηθοί του κόσμου

Το να βοηθάνε τα παιδιά στις δουλειές του σπιτιού τα κάνει υπεύθυνα και τους δίνει χαρά!