μαζί

Μαζί τη Μόνη Δευτέρα που Αγαπάμε!

Τα «συστατικά» που κάνουν ξεχωριστή την Καθαρά Δευτέρα

Το «μαζί» που κάνει τη διαφορά

Όσο κι αν μεγαλώνουν και γίνονται αυτόνομα και ανεξάρτητα, διατηρήστε το δικό σας «μαζί»

Υπάρχει ένα «μαζί» που κάνει τη διαφορά – αυτό: γονιού-παιδιού!

Άλλο να παρακινείς ή να συμβουλεύεις το παιδί να κάνει κάτι κι άλλο να το κάνετε μαζί