μίλα μου για μήλα

Διεθνής Μέρα Μήλου – μπες στον (υγιεινό) πειρασμό του

Γιατί ως γνωστόν «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα»!