μέθοδος montessori

Η αρχή της νέας σχολικής χρονιάς είναι γεγονός κι εσείς θέλετε ακόμα να διευκολύνετε τη μετάβαση και προσαρμογή του παιδιού σας
Καλή σχολική χρονιά με χρήσιμες συμβουλές, δανεισμένες από τη μέθοδο Montessori

Η αρχή της νέας σχολικής χρονιάς είναι γεγονός κι εσείς θέλετε ακόμα να διευκολύνετε τη μετάβαση και προσαρμογή του παιδιού σας

«Ακολούθησε το παιδί»: Πώς μια μοντεσσοριανή τακτική άλλαξε το πώς βίωνα τη μητρότητα

«Είναι ο τρόπος μάθησης του παιδιού. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολουθεί. Έμαθε τα πάντα χωρίς να ξέρει ότι τα μαθαίνει… βαδίζοντας πάντα στα μονοπάτια της χαράς και της αγάπης» Μαρία Μοντεσσόρι