λάθη και σωστά ως προς την ανακύκλωση

Παίζουμε ανακύκλωση; Εσύ ξέρεις τι μπαίνει στους μπλε κάδους;

Η ανακύκλωση δεν είναι παιχνίδι αλλά μπορεί να γίνει εύκολη σαν παιχνιδάκι