Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου

Αίθουσα αναμονής… σαν από παραμύθι

Η ζωγράφος Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου μεταμόρφωσε μαγικά την παιδιατρική πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας