κοινωνικό παιχνίδι

Ατομικό, ελεύθερο, διαδραστικό, κοινωνικό – τα είδη παιχνιδιού και τα οφέλη τους

Παίζοντας μαθαίνουν, εξελίσσονται, κοινωνικοποιούνται, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους