κοινωνικοποίηση μέσω του παιχνιδιού

Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να παίζουν σε πάρκο ή παιδική χαρά

Επειδή τους προσφέρει πολλά οφέλη που έχουν ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξή τους

Ατομικό, ελεύθερο, διαδραστικό, κοινωνικό – τα είδη παιχνιδιού και τα οφέλη τους

Παίζοντας μαθαίνουν, εξελίσσονται, κοινωνικοποιούνται, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους