κοινή δραστηριότητα

Ζωγράφοι… από κούνια!

Ποτέ δεν είναι πολύ νωρίς για μια πρώτη επ_αφή με την… τέχνη!

Διάβασέ μου ένα παραμύθι

Μπορεί να μη θυμάται σε λίγα χρόνια τι του διαβάζατε, μπορεί να μη το θυμάται καν το επόμενο πρωί, αλλά θα θυμάται πάντα ότι το έπαιρνε ο ύπνος ενώ εσείς του διαβάζατε