κακοποίηση

Πώς να μεγαλώσετε ένα παιδί που ως ενήλικας δεν θα είναι ούτε κακοποιητικό ούτε κακοποιημένο

Ως γονείς έχουμε χρέος να αναθρέψουμε μια γενιά που θα προασπίζει τις αξίες της καλοσύνης, της ισότητας και του αμοιβαίου σεβασμού