κακές λέξεις

Συναγερμός: είπε τη λέξη από γαμ…

Τι κάνουμε όταν για πρώτη φορά τα μικρά παιδιά «βρίσουν κατά λάθος»!