καθημερινόητα

Μαμά, παίξε λίγο ακόμα μαζί μου!

Ο χρόνος που παίζετε μαζί τους είναι ο πιο πολύτιμος