κέντρα προσοχής στον εγκέφαλο

«Μα μα_δερ _ ντα ντά_ντι» μεγαλώνοντας μωρά σε… δύο γλώσσες

Το να εκτίθενται τα μωρά με το που γεννιούνται σε δίγλωσσο περιβάλλον τους κάνει καλό