θεραπεία γέλιου

Κάθε φορά που μοιάζει θυμωμένο, κάντε το να γελάσει

Δεν υπάρχει καλύτερη πρόληψη και πιο πετυχημένη θεραπεία από το γέλιο