η σημασία του ελεύθερου χρόνου

Και σε αυτή τη σχολική χρονιά μην ξεχάσετε τον ελεύθερο χρόνο

Είναι ο χρόνος ηρεμίας, χαλάρωσης, ψυχαγωγίας που ωφελεί και τον χρόνο της μάθησης!

Ελεύθερος χρόνος

Κι αυτή τη σχολική χρονιά κάντε τους το πιο πολύτιμο δώρο