Η ιστορία του Πάσχα

Διαβάζουμε το παιδικό βιβλίο Η Ιστορία του Πάσχα

Γιατί τα παιδικά βιβλία καταφέρνουν να την ζωντανέψουν με τον καλύτερο τρόπο