εργοθεραπεια

«Καλά δεν μένει στιγμή ακίνητο;» «μήπως έχει καταπιεί ελατήριο»;

Τι απαντάει μια μαμά σε «ερωτήσεις» και σχόλια ενώ μεγαλώνει ένα παιδί με ΔΕΠΥ

10 παιχνίδια με ΠΛΑΣΤΕΛΙΝΗ

  Στόχοι : βελτίωση λεπτής κινητικότητας, αμφίπλευρου συντονισμού άνω άκρων, οπτικοκινητικού συντονισμού,…