επιλογές που έχουν επιπτώσεις

Γιατί στην ανατροφή ενός παιδιού δεν έχουν αποτέλεσμα οι τιμωρίες, αλλά οι συνέπειες των πράξεών του.

Μια εκπαιδευτικός που ακολουθεί τη μοντεσοριανή φιλοσοφία, η Christina Clemer, εξηγεί το γιατί και παρουσιάζει πολλά διαφορετικά παραδείγματα εφαρμογής της συγκεκριμένης θεωρίας.